Retourbeleid

Het Herroepingsrecht

    

Afkoelingsperiode

Je hebt een afkoelingsperiode van 30 dagen om het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.


Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor je eigen rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.


De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.


Omgaan met het product

Tijdens de bedenktijd moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Pak het product slechts in die mate uit of gebruik het alleen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, moet je het product met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en in de originele verpakking inclusief alle beschermende materialen retourneren, conform onze verstrekte instructies.


Kosten van een herroeping

Als je een artikel wenst te retourneren zijn de kosten die je hier voor moet maken voor je eigen rekening. Wij adviseren voor retourzendingen gebruik te maken van een verzekerde zending, zodat je ervan verzekerd bent dat schade of vermissing gedekt is wanneer er wat mis gaat bij de zending.


Waardevermindering van het product

Het kan zijn dat wij een waardevermindering in rekening brengen. Dit doen wij als het product bijvoorbeeld incompleet, duidelijk gebruikt of beschadigd wordt geretourneerd. Uiteraard stellen we jou hier altijd van op de hoogte.


Terugbetalingstermijn bij herroepingsrecht

De terugbetaling doen wij altijd binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel.


Heb je gebruik gemaakt van een cash-back actie?

Mocht je binnen de bedenkperiode gebruik gemaakt hebben van een cash-back actie, houdt er dan rekening mee dat wij de retourgegevens doorgeven aan de cash-back partij. Het kan dus zijn, dat de cash-back in mindering gebracht wordt op het aankoopbedrag.

 

 

Heb je een custombuild aangeschaft of aanpassingen gemaakt aan een bestaande build?

In de basis heb je in dat geval geen recht op retourneren, echter zullen wij per geval bekijken in hoeverre wij hier coulant mee om kunnen gaan.


Zakelijke aanschaffingen

Houd er rekening mee dat onze 30 dagen retourregeling een verlenging van het wettelijke consumentenrecht voor herroeping is. Dit betekent dat zakelijke klanten geen aanspraak kunnen maken op deze regeling.